Avrupa Türk Birliği Kimdir?

Kısa adı ATB olan Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birliği; Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan fikir ve olaylarına yaklaşım biçimi aynı, burada yaşayan Türk insanına hizmet yöntemi itibarı ile de aynı doğrultuda hizmet yöntemini benimsemiş insanlarımızın kurduğu teşkilatlardan oluşan bir çatı teşkilattır.


ATB; Bulunduğu ülkenin hukuk kurallarını ihlal etmeden Türk vatandaşlarının kendi gelenek ve görenekleri ile inanç temellerini ayakta tutmaya ve gelecek nesillere de bu inanç ve kültürünü devam ettirebilme imkan ve zemini oluşturma gayretlerini üstlenmiş, hukuki statüsü bulunan bir sivil toplum örgütüdür.


Resmi kuruluşu 1994 yılı olsada 90’lı yıllardan beri fikri misyonunun alt yapısı oluşturulmakta idi... Yanlış yapma lükslerinin olmadığının idrakinde olan kadroların, ince eğirip sık dokuyarak devam ettirdikleri teşkilatlanma çalışmaları, her ne kadar yavaş gidiyor gibi görünse ve algılansada aslında sağlam, toplumun bütün kesimlerini kucaklayabilecek ve hatasız bir temel atılması gerçeği dikkate alındığında mesele daha iyi anlaşılacaktır. Diğer taraftan, ilk defa masa başında belirlenmiş şablonlara uydurularak kurulmamış tek teşkilat olması hasebi ile de ayrıcalığı olan ATB tabela ve logo derneği olmaktan öte, milleti ve insanlıkla bütünleşmeyi hedeflemiş, büyük ölçüde de başarmış ender teşkilatlardan birisidir.


Başkalarının ne yaptığıyla değil, kendisinin ne yapması gerektiği ile meşgul olmayı prensip edinmiş olan ATB mevcudiyetinin ilahi misyonunu kavramış olması sebebi ile varlığını asırlar ötesine taşıyabilecek müstesna bir yapıya sahip olma özelliğine haizdir.


Milli-İslami bir kimlik taşıyan ATB kendisini diğer sivil toplum örgütlerinden ayıran bir özelliği de siyaset anlayışıdır. Bayrak, Vatan, Din gibi mukaddes değerler üzerine siyaset yapılmaması ve bu değerlerin tüm sosyal kesimlerce benimsenip sahip çıkılmasını ssavunan bir siyaset anlayışına sahip olan ATB, Milliyetçilik, Atatürkçülük ve laiklik gibi konularda diğer siyasi ve sosyal gruplar üzerine tahakkümiyet kurup kendi tekelinde bulundurmak anlayışı ile siyaset yapmayıda gayri ciddi ve gayri mantıki bulmaktadır. 

ATB diğer taraftan çokluk içinde birlik prensibi ile hangi anlayış ve meşrepten olursa olsun toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve varlıklarını sürdürmelerini istemekle birlikte dernek ve cemaat taassubuna düşmeyişi ilede ayrıcalıklı bir teşkilattır.
ATB hiç kimsenın ve hiç bir kuruluşun yanlışları üzerüne gelecek planlamamakta, bilakis kendi doğruları olarak kabul ettiği mutlak doğrular içerisinde kendine özgü metod ve anlayış ile çalışma proğramı gelistirip uygulamaktadır.
ATB mevcut diğer teşkilatları olduklarını ve kendilerini lanse ettikleri gibi kabullenmeyi benimserken hiçbir konuda kendisine alternatif ve rakip görememektedir. Onların varlık sebebi olan sevenlerine, diğer birmanada tabanlarına saygı açısından meşru ilişkiler ve diyaloglar içinde olmayı ana prensip kabul etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen çizgi doğrultusunda Avrupa’da başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Belçika, Danimarka ve Fransa’da dernekleri bulunan Merkezi Almanya’nın Frankfurt şehrinde mülkiyeti satın alınan 1200 metrekarelik kullanım alanı bulunan başta Müslüman Türk insanına ve bütün insanlığa hizmet için açılmış bir sivil toplum örgütüdür.

 

Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birliği