ATB Cenaza Nakil ve Yardımlaşma Fonu
 

Sayın Üyelerimiz,

Biz Avrupa Türk Birliği olarak, bazı dini ve milli değerlerimizin bizzat hayat tarzı olarak sosyal manada müesseseleşerek yaşatılabilecewği kanaatını taşımaktayız. Aksi halde haat damarlarımızı adeta tıkayan taassub ve tekelcilik anlayışının devamı, ne toplumuymuzu ne de insanliğı huzura götürebilir...İşte bu inançladır ki, Nizam-ı Alem Ülkücüleri olarak Avrupa'da örgütlenirken çalışmalarımız içerisinde CENAZA NAKİL ve YARDIMLAŞMA FONU da oluşturduk ve Avrupa Türklüğünü'nün hizmetine sunduk..Allah(cc)'a çok şükür Siz sayın üyelerimizin desteğiyle kısa zamanda büyük yol katederek hem taassub ve tekelçiliğin kırılması bazında, hem de milli ve dini değerlerimizin yaşatılması için alternatif güçlü bir müessese oluşturduk...

İnşaallah bundan sonraki maddi ve manevi yardımlarınızla daha hızlı gelişerek toplumumuzun dünya konjuktürğnde layık olduğu yere gelmesi mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız.Bu dugu ve düşüncelerle ATB olarak, CENAZE NAKİL ve YARDIMLAŞMA FONU'muza gösterdiğiniz ilgi, alaka ve güvene teşekkür ederken, aile efradınızla birlikte madi ve manevi manada, sağlıklı,huzurlu bir hayat niyazediyoruz,,,

Saygı ve selamlarımızlaATB Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu Başkanı

İrtibat:

ATB-Duisburg Nizam-ı Alem Dergah-ı

Hac, Umre ve Cenaze sorumlusu

Ersen Yavuz

Cep: 01779712378

Hochfeldstr.37

47053 Duisburg

Tel: 0203/665435