Türk genci sana burada Merhum Liderimizin, gelecege ışık tutacak sözlerinden ve açıklamalardan örnekler sunacağız

Ben Türküm Türk ezansız olmaz, ben Türküm Türk esir olmaz, ben Türküm Türk bayraksız olmaz, ben Türküm Türk hürriyetsiz olmaz