Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.  İbrahim Suresi / 52

Kur'an'ı Kerim meali,

 

    Bismillâhirrahmânirrahim.

 

OKU ! Herşeyi Yaratan Rabbinin adıyla oku!  O, insanı “alak” dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.       Alak Suresı,1-5

 

     Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’e gönderilen son ilâhî kitaptır.     Bu aziz Kitab’ın muhatabı bütün insanlar, gayesi de; bütün insanların, dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaktır. Bu gayeye ulaşabilmemiz için; Kur’an’ı okumamız, anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız gerekir. Çünkü o bizim kilavuzumuz yol gösdericimizdir. Onsuz yaşam karanlikta yürümek gibidir. Elimizde kilavuzumuz olan Kur'an olmassa hedeflere ulasamayiz.

       

      Nitekim Yüce Allah Kur’an’da; “(Ey Peygamber!) Bu, bir mübarek Kitaptır ki, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdik”Sâd Suresi,/29.  “Gerçekten bu Kur’ân, (insanları) en doğru yola iletir ve salih ameller işleyen müminlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler”İsra Suresi, /9.  “İndirdiğimiz bu Kur’an, mübarek bir Kitaptır. Ona uyun ve hükümlerine karşı gelmekten sakının ki, Allah’ın rahmetine erişesiniz.” buyurmuştur. En’am Suresi, /155.

        

     Demek ki Kur’an’ı okumaktan maksat; onu anlamak, anlamaktan maksat da onun ahkamı ile amel etmek ve gösterdiği yoldan yürümektir.

      

       Bitmez-tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur’an; nûru ile âlemleri aydınlatan, ruhlara şifa veren, insanların güçlü bir vicdana ve sağlam bir imana sahip olmasına vesile olan, akılları ve gönülleri aydınlatan yüce bir kitaptır.

     

        Öyle ise, hayatın manasını anlamamız, iyi bir insan olmamız, değişen ve gelişen dünyanın ağır şartlarını göğüsleyebilmemiz için, Kur’an’a başvurmamız ve ondan öğütler almamız gerekir. Bütün benliğimizle o yüce Kitab’a yönelmeli, eşsiz güzelliklerini kavramalı ve ilkelerini hem kafamıza hem de gönlümüze nakşetmeliyiz.

 

İnsanlık ne zaman Kur’an’a yönelmiş ve onu rehber edinmişse, en ileri medeniyete sahip olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) bu gerçeği şöyle dile getirmiştir:

    

     “Şüphesiz ki Allah, Kur’an’la amel edenleri yükseltir, ona uymayanları düşürür ve geri bırakır.”Öyle ise“Kur’an’a sımsıkı sarılınız, onu önder ve rehber edininiz. Çünkü Kur’an, âlemlerin Rabbi Allah’ın mübarek bir kelâmıdır.”

      

       Kur’an’a uymak, hayatı daha canlı yaşamak demektir. Onun için Kur’an’ı okuyalım, sadece Arabca olarak değil, mealini tefsirini tekrar tekrar okuyup iyi anlayalım     ve ahkâmı ile amel edelim ki, Allah’ın rahmetine, dünya ve âhiret mutluluğuna erebilelim.

  Not: Dipnotları acınca, tekrar ayete dönmek için, dipnotun numarasını tıklayın. 

 

 Kur'an Meali,  Kaynak:  T.C.Diyanet İşleri